Vui lòng liên hệ

091.868.9598
Email : traotangtt@gmail.com
========================

Tịnh Không Pháp Ngữ

Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Kinh Vô Lượng Thọ

Pháp Ngữ

Lão pháp sư Tịnh Không.

Đệ Tử Quy và Tu học Phật pháp

Video - Đệ Tử Quy và Tu học Phật pháp

Thầy Thái Lễ HúcPhép tắc người con

Audio - Đệ Tử Quy và Tu học Phật pháp

Thầy Thái Lễ HúcPhép tắc người con

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Language »

Add New Playlist